Rekrutacja!

Zapraszamy na rekrutację do projektu „Czas na zmiany!” w dniach 13.05-26.05.2021r.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zamieszkujące na obszarze powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, a w szczególności:

 • osoby bierne zawodowo,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety.

Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie w postaci:

 • Spotkań z psychologiem w celu identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy,
 • Spotkań z doradcą zawodowym mających na celu opracowanie i aktualizację Indywidualnego Planu Działania,
 • Spotkań z pośrednikiem pracy mających na celu uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia,
 • Grupowego poradnictwa zawodowego w zakresie wspomagającym proces poszukiwania pracy,
 • Wsparcia psychologicznego w celu wzmocnienia motywacji i zwiększenia wiary we własne możliwości,
 • Szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem, umożliwiających pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,
 • Staży zawodowych trwających śr. 5 miesięcy.

Korzyści z udziału w projekcie:

 • Wsparcie obejmujące co najmniej 2 narzędzia aktywizacyjne dobrane indywidualnie do potrzeb,
 • Zwiększenie samodzielności i aktywności zawodowej,
 • Stypendia za udział w stażu i szkoleniu,
 • Zwroty kosztów dojazdu na miejsce szkolenia, stażu i poradnictwa zawodowego grupowego,
 • Możliwość ubiegania się o refundację kosztów opiekuna stażysty przez pracodawcę.

Kontakt:

Biuro Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów
Telefon: 576-567-199
e-mail: czasnazmiany@multiregion.pl
www: czasnazmiany.multiregion.pl

Uwaga

Sznowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiczną zachęcamy do kontaktu mailowego i telefonicznego. Spotkanie osobiste możliwe jedynie po wcześniejszym umówieniu.

tel. 576 567 199
e-mail: czasnazmiany@multiregion.pl

Rekrutacja!

Zapraszamy na rekrutacje do projektu „Czas na zmiany!” w dniach 05.03-18.03.2021r.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zamieszkujące na obszarze powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, a w szczególności:
• osoby niepełnosprawne,
• osoby w wieku 50+,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety.


Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie w postaci:
• Spotkań z psychologiem w celu identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy,
• Spotkań z doradcą zawodowym mających na celu opracowanie i aktualizację Indywidualnego Planu Działania,
• Spotkań z pośrednikiem pracy mających na celu uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia,
• Grupowego poradnictwa zawodowego w zakresie wspomagającym proces poszukiwania pracy,
• Wsparcia psychologicznego w celu wzmocnienia motywacji i zwiększenia wiary we własne możliwości,
• Szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem, umożliwiających pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,
• Staży zawodowych trwających śr. 5 miesięcy.


Korzyści z udziału w projekcie:
• Wsparcie obejmujące co najmniej 2 narzędzia aktywizacyjne dobrane indywidualnie do potrzeb,
• Zwiększenie samodzielności i aktywności zawodowej,
• Stypendia za udział w stażu i szkoleniu,
• Zwroty kosztów dojazdu na miejsce szkolenia, stażu i poradnictwa zawodowego grupowego,
• Możliwość ubiegania się o refundację kosztów opiekuna stażysty przez pracodawcę.


Kontakt:
Biuro Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów
Telefon: 576-567-199
e-mail: czasnazmiany@multiregion.pl
www: czasnazmiany.multiregion.pl

REKRUTACJA!

Zapraszamy na rekrutacje do projektu „Czas na zmiany!” w dniach 13.01-26.01.2021r.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zamieszkujące na obszarze powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, a w szczególności:
• osoby niepełnosprawne,
• osoby w wieku 50+,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety.


Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie w postaci:
• Spotkań z psychologiem w celu identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy,
• Spotkań z doradcą zawodowym mających na celu opracowanie i aktualizację Indywidualnego Planu Działania,
• Spotkań z pośrednikiem pracy mających na celu uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia,
• Grupowego poradnictwa zawodowego w zakresie wspomagającym proces poszukiwania pracy,
• Wsparcia psychologicznego w celu wzmocnienia motywacji i zwiększenia wiary we własne możliwości,
• Szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem, umożliwiających pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,
• Staży zawodowych trwających śr. 5 miesięcy.


Korzyści z udziału w projekcie:
• Wsparcie obejmujące co najmniej 2 narzędzia aktywizacyjne dobrane indywidualnie do potrzeb,
• Zwiększenie samodzielności i aktywności zawodowej,
• Stypendia za udział w stażu i szkoleniu,
• Zwroty kosztów dojazdu na miejsce szkolenia, stażu i poradnictwa zawodowego grupowego,
• Możliwość ubiegania się o refundację kosztów opiekuna stażysty przez pracodawcę.


Kontakt:
Biuro Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów
Telefon: 576-567-199
e-mail: czasnazmiany@multiregion.pl
www: czasnazmiany.multiregion.pl