Aktualności

Rekrutacja na szkolenia zawodowe!

Zapraszamy na rekrutację w dniach 20.08- 02.09.2021r na szkolenia zawodowe!

Oferujemy szkolenia: kadry i płace, kurs florystyczny, kosmetyka, kurs komputerowy, kurs koparko-ładowarki, wózki widłowe, spawacz, opiekun osób starszych, pomoc kuchenna/ kucharz, grafika komputerowa!
Korzyści z udziału w projekcie:
stypendia za udział w szkoleniu oraz zwroty kosztów dojazdu na miejsce szkolenia
Kontakt: nr. 576-567-199
Biuro: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1; 33-100 Tarnów

Rekrutacja!

Zapraszamy na rekrutację do projektu „Czas na zmiany!” w dniach 20.08-02.09.2021r.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zamieszkujące na obszarze powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, a w szczególności:

 • osoby bierne zawodowo,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety.

Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie w postaci:

 • Spotkań z psychologiem w celu identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy,
 • spotkań z doradcą zawodowym mających na celu opracowanie i aktualizację Indywidualnego Planu Działania,
 • spotkań z pośrednikiem pracy mających na celu uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia,
 • grupowego poradnictwa zawodowego w zakresie wspomagającym proces poszukiwania pracy,
 • wsparcia psychologicznego w celu wzmocnienia motywacji i zwiększenia wiary we własne możliwości,
 • szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem, umożliwiających pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,
 • Staży zawodowych trwających śr. 5 miesięcy.

Korzyści z udziału w projekcie:

 • Wsparcie obejmujące co najmniej 2 narzędzia aktywizacyjne dobrane indywidualnie do potrzeb,
 • zwiększenie samodzielności i aktywności zawodowej,
 • stypendia za udział w stażu i szkoleniu,
 • zwroty kosztów dojazdu na miejsce szkolenia,
 • stażu i poradnictwa zawodowego grupowego,
 • możliwość ubiegania się o refundację kosztów opiekuna stażysty przez pracodawcę.

Kontakt: nr. 576-567-199

Biuro: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1; 33-100 Tarnów

Rekrutacja!

Zapraszamy na rekrutację do projektu „Czas na zmiany!” w dniach 03.08-16.08.2021r.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zamieszkujące na obszarze powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, a w szczególności:
• osoby bierne zawodowo,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety.

Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie w postaci:
• Spotkań z psychologiem w celu identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy,
• Spotkań z doradcą zawodowym mających na celu opracowanie i aktualizację Indywidualnego Planu Działania,
• Spotkań z pośrednikiem pracy mających na celu uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia,
• Grupowego poradnictwa zawodowego w zakresie wspomagającym proces poszukiwania pracy,
• Wsparcia psychologicznego w celu wzmocnienia motywacji i zwiększenia wiary we własne możliwości,
• SZKOLEŃ ZAWODOWYCH zakończonych egzaminem, umożliwiających pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,
• STAŻY ZAWODOWYCH trwających śr. 5 miesięcy.

Korzyści z udziału w projekcie:
• Wsparcie obejmujące co najmniej 2 narzędzia aktywizacyjne dobrane indywidualnie do potrzeb,
• Zwiększenie samodzielności i aktywności zawodowej,
• Stypendia za udział w stażu i szkoleniu,
• Zwroty kosztów dojazdu na miejsce szkolenia, stażu i poradnictwa zawodowego grupowego,
• Możliwość ubiegania się o refundację kosztów opiekuna stażysty przez pracodawcę.
Kontakt: nr. 576-567-199
Biuro: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1; 33-100 Tarnów

Rekrutacja

Zapraszamy na rekrutacje do projektu „Czas na zmiany!” w dniach 21.06-02.07.2021r.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zamieszkujące na obszarze powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, a w szczególności:
• osoby bierne zawodowo,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety.

Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie w postaci:
• Spotkań z psychologiem w celu identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy,
• Spotkań z doradcą zawodowym mających na celu opracowanie i aktualizację Indywidualnego Planu Działania,
• Spotkań z pośrednikiem pracy mających na celu uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia,
• Grupowego poradnictwa zawodowego w zakresie wspomagającym proces poszukiwania pracy,
• Wsparcia psychologicznego w celu wzmocnienia motywacji i zwiększenia wiary we własne możliwości,
• SZKOLEŃ ZAWODOWYCH zakończonych egzaminem, umożliwiających pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,
• STAŻY ZAWODOWYCH trwających śr. 5 miesięcy.

Korzyści z udziału w projekcie:
• Wsparcie obejmujące co najmniej 2 narzędzia aktywizacyjne dobrane indywidualnie do potrzeb,
• Zwiększenie samodzielności i aktywności zawodowej,
• Stypendia za udział w stażu i szkoleniu,
• Zwroty kosztów dojazdu na miejsce szkolenia, stażu i poradnictwa zawodowego grupowego,
• Możliwość ubiegania się o refundację kosztów opiekuna stażysty przez pracodawcę.
Kontakt: nr. 576-567-199
Biuro: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1; 33-100 Tarnów